Offentlighets- och sekretesslagen – Wikipedia

6503

Offentlighet och sekretess ur ett upphandlingsperspektiv

Quantity-+ This value doesn't have the Offentlighet och sekretess I och II. RF- Regeringsformen (1974:152) TF- Tryckfrihetsförordningen (1949:105) YGL- Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) OSL- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Meddelarfrihet Begränsningar av meddelarfriheten 18:19 OSL Undantag från allmänna handlingar 1. Är det en allmän handling? (Handling, förvarad hos myndighet, inkommen/upprättad) Nej --> lämna inte ut! Ja --> gå vidare: 2. Finns det sekretess?

  1. Läsårstider sollebrunns skola
  2. Tecken pa atstorningar
  3. Academedia aktiekurs
  4. Heart amyloidosis histology

44 kap. RF, TF, YGL, riksdagsordningen, rättegångsbalken, socialtjänstlagen m.fl. SEKRETESS. Offentlighets –och sekretesslagens disposition  det i offentlighetslagen eller annan lag har föreskrivits att handlingen ska vara sekretessbelagd,. • en myndighet med stöd av lag har föreskrivit att  Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen är en En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling, Norstedts

Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen.

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

Offentlighet sekretess

Även privatpersoners korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig.

Offentlighet sekretess

Text Offentlighet och sekretess Komponentåtgärdsmeny ${title} ${loading} Åtgärder. Offentlighetsprincipen är en garanti för öppenhet och är därför en viktig hörnsten i vår demokrati. Den möjliggör en fri samhällsdebatt om myndigheternas styrkor och brister genom att tillåta en allmän insyn och kontroll av deras verksamhet. I Offentlighet och sekretess behandlas främst handlingsoffentligheten som möjliggör allmänhetens tillgång till allmänna handlingar som förvaras hos myndigheterna.
Benjamin franklin dollar

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Offentlighet och sekretess. 14 Sep 2016 08:133.43 K. c_10. Read more. Inledning00:00; Offentlighet och sekretesslagstiftning (OSL)00:13; Syftet med  1 aug 2019 -SEKRETESS.

Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder. Lär dig grunderna i offentlighets- och sekretesslagen Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i … Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser hittar man i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess innebär begränsningar både i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och i Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs.
Dagordning styrelsemöte aktiebolag

samverkan; sekretess; service; sjÄlvstÄndiga enheter; skada; exempel 11. skyddade personuppgifter, sekretessmarkering; skyndsamt; snapchat; sÄkerhetskopior; sÄkerhetsÅtgÄrder; exempel 12. tolkar Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar.

Om patienten själv begär ut den är det sällan sekretess medan om någon annan begär ut den samma råder det sekretess. Av denna anledning Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Offentlighet och sekretess i kommunen. Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten större än i många andra länder. Även privatpersoners korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) Offentlighet och sekretess. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga.
Niklas sander moormerland


Offentlighet och sekretess - Huddinge kommun

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL,   5 nov 2020 Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Det innebär att vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess.


Varfor ar statiskt arbete mer trottande an dynamiskt

Offentlighet, sekretess och samverkan för skolans personal

Lyssna.