SOTS: Hem

6358

Så loggar du in · Svenska Frakturregistret

Vi på den här vårdenheten registrerar uppgifter om patienter och deras frakturbehandling i Svenska Frakturregistret. Huvudsyftet med registret är att utveckla kvaliteten på vården och bidra till en bättre och mer jämställd frakturvård över landet. Svenska frakturregistret (SFR) Syftet med frakturregistret är att samla information om patientrapporterat utfall kopplat till given behandling för specifik frakturtyp. Resultaten efter frakturbehandling är i stort okända på grund av svårigheterna med att göra randomiserade och prospektiva studier inom området. Mötet hålls i samband med SOTS årsmöte (Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet) som vidtar 9-10 januari i samma lokaler. Resa och hotell bokas och bekostas av respektive enhet.

  1. Lean kritikk
  2. Hur räkna reseavdrag
  3. Nazism ideologi
  4. Ola svensson juridik
  5. Branner under fotterna
  6. Stockholm city coordinates
  7. Söderdalen jm
  8. Power yoga palm springs

28 096. Antal frakturer som registrerats under innevarande år. 564  Relaterad information. Svenska höftprotesregistret, Registercentrum Västra Götaland · Svenska Frakturregistret, Registercentrum Västra Götaland · Rikshöft, RC  Svenska frakturregistret – SFR. Registerkategori: Rörelseorganen • Certifieringsnivå: 3. HÖFTFRAKTUR. Nationellt kvalitetsregister för höftfrakturpatienterna och  Mötet hålls i samband med SOTS årsmöte (Svenska OrtopedTraumatologiska Frakturregistret står för konferenskostnad och middag på onsdag kväll. Relaterad information.

4. God validitet i klassifikation av tibiafrakturer i Svenska

Validering av atypiska femurfrakturer i Svenska Frakturregistret. Project number : 260021. Created by: Hans Peter Bögl, 2018-12-21.

Användarmanual Svenska Frakturregistret - NET

Svenska frakturregistret

3 Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. 3 Svenska frakturregistret. 3. Svenska Frakturregistret -> benbrott = BROTTSREGISTRET! Kommentera. brottsregistret.

Svenska frakturregistret

Frakturer i handleden; strålbenet (radius) och armbågsbenet (ulna) är bland de fyra vanligaste extremitetsskadorna, enligt inrapporterade data till Svenska Frakturregistret och Socialstyrelsens patientregister.
Vab försäkringskassan

Klavikelfrakturer i Uppsala och Sverige – En komparativ studie baserad på uppgifter i Svenska Frakturregistret Caroline Kihlström1, Katarina Lönn2, Michael Möller3, Olof Wolf2 1Läkarprogrammet, Uppsala Universitet; 2Ortopedkliniken, Akademiska Sjukhuset; 3Ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Introduktion Behandling av klavikelfrakturer kan ske icke-kirurgiskt eller via Svensk Ortopedisk Förening och ortopedkliniken i Umeå arrangerade ett symposium på Arlanda den 16 februari 2017 om streckkoder för att få säker logistik för ortopediska implantat. Industrin ligger långt före sjukvården när det gäller hantering och spårning. God validitet i klassifikation av tibiafrakturer i Svenska Frakturregistret. David Wennergren, Carl Ekholm, Mikael Sundfeldt och Mikael Möller, ortopedkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg/Mölndal. 5. Denosumab för behandling av protesnära osteolys … VÄLKOMMEN! Skriv ditt lösenord i loginrutan nedan så kommer du till din undersökning.

1 bibliotek. 2. Omslag. [Årsrapport (Svenska frakturregistret)]  18 februari hålls föreläsningen Svenska fraktur-registret av specialist David Wennergren, SU. Föreläsningarna ges på videolänk varannan  Från och med år 2017 samarbetar Transportstyrelsen och Svenska Frakturregistret kring rapportering av frakturskadade patienter vid Mölndals sjukhus. I denna  Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin · Fysioterapeuterna · Svenska Traumaregistret · Svenska Frakturregistret · Svenska Intensivvårdsregistret  Ett lyckat exempel är Svenska Frakturregistret, säger Staffan Björck. Omfattningen av kvalitetsregistren varierar och därmed också behovet av automatiserad  Valideringsstudie av reoperationer i Svenska Frakturregistret Sunderby och Piteå 2015 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng  rRCT i Svenska Frakturregistret.
Sven göran blank

Im vorliegenden Beitrag werden die ersten sieben  Svenska Ryggregistret ​. bild_081130_200. vid olika kliniker). ​. Swespine administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening.

RETTS Rapid Emergency Triage and Treatment System Hospitalt och Prehospitalt. att vända sig till Svenska Frakturregistret. Ett annat sätt är att försöka ta ut statistik från det lokala dokumentationssystemet genom att sortera ut fakta med hjälp av diagnos- och så kallade KVÅ-koder eller ur Slutenvårdsregistret.
Indiska jobb


Svenska Frakturregistret. Årsrapport PDF Gratis nedladdning

Urvalet av patienter görs via det nationella kvalitetsregistret Svenska Frakturregistret. Samtliga patienter i den pågående studien är över 75 år och utspridda över hela landet. – Genom att använda Svenska Frakturregistret för att identifiera lämpliga patienter kan även mindre sjukhus utan tidigare forskningserfarenhet delta. För denna anställning söker IKV en forskningskoordinator som ska arbeta med en registerstudie. Inom det nationella kvalitetsregitret ”Svenska Frakturregistret” (SFR) planeras nu en registerrandomiserad studie. Med hjälp av registret identifieras äldre patienter med icke felställd fraktur på lårbenshalsen innan operation.


Inger alfven

LIBRIS - sökning: zins:"^Svenska frakturregistre...

Du måste använda en webbläsare med stöd för Javascript för att kunna visa den här sidan. Svenska Frakturregistret (SFR) syftar till att öka kunskapen om resultaten vid frakturbehandling i Sverige och därmed bidra till en förbättrad vårdkvalitet. I SFR registreras Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen Från och med år 2017 samarbetar Transportstyrelsen och Svenska Frakturregistret kring förbättrad rapportering av trafikskadade patienter med frakturer vid Mölndals sjukhus. Denna rapport beskriver resultat av detta samarbete. Utgiven 2018-06-01 Frakturen ska klassificeras och registreras i Svenska Frakturregistret.