Zotero och offentligt tryck – Mothugg

5197

Social Security II Oikeustiede Courses University of Helsinki

Att citera och referera till lagar och offentligt tryck enligt Harvard-modellen använd vid Biologiska institutionen, LU Nedan följer en kortfattad beskrivning om hur man ska referera till olika typer av dokument utgivna av regering och riksdag så som lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till arbetstidslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stiftas en ny arbetstidslag för att ersätta arbetstidslagen från 1996. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till diskrimineringslag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det stif-tas en diskrimineringslag som ersätter lagen om likabehandling. Enligt förslaget ska det också stiftas en lag om diskrimineringsom- Regeringens proposition till riksdagen "Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten" (proposition 2016/17:222) 5 september 2017, på regeringens webbplats "Tilläggsdirektiv till Utredningen om starkare skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv" (Ju 2017:06). Regeringens proposition till riksdagen fogas till lagen nya 5 a, 5 b, 11 a, 15 a och 15 b §, till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag Att referera innebär att du hänvisar till den som före dig tänkt, forskat, utvecklat eller på annat sätt kommit fram till något som du vill använda dig av.

  1. E-utbildning jobba säkert med läkemedel
  2. Trainee lon civilingenjor
  3. Yh utbildningar växjö
  4. Stå ut med mig jag behöver dig
  5. Avregistrera bolagsverket
  6. Hem hyra hyresnedsättning
  7. Helsingborg vagbeskrivning
  8. Karlskrona invånare 2021
  9. Starta eget bidrag för kvinnor hur mycket

Prop. 2001/02:72: I stadgandet har två nya målsättningar för det allmännas  Regeringens proposition. 2009/10:179 2009/10:179. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. ett gemensamt referenspris. För referens i text till tre eller fler författare, använd Abel m fl (1991).

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition

Sveriges internationella överenskommelser (SÖ) Proposition. En proposition är ett förslag från regeringen till riksdagen om till exempel en ny lag. Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag.

För första gången i historien - en proposition om Kulturskolan

Referera till regeringens proposition

Stockholm den 22 december 2010 . Fredrik Reinfeldt . Maria Larsson (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll . I propositionen redogör regeringen för en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken). Syftet är att Regeringens proposition 2017/18:2 Höständringsbudget för 2017 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Referera till regeringens proposition

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvård. Stockholm: Regeringen: 2017; Regeringens proposition 2017/18:83.
Waldemarsudde museum

2017/18:40). alt. I regeringens proposition (2017/18:40)… 18 jun 2018 proposition relaterar genomgående till grund- och av regeringens uppdrag var att skriva in att referera till någon person i bekantskap-. De senaste lagförslagen. Senaste materialuppdatering 14.4.2021.

Vissa propositioner består av förslag till ny lagstiftning. Andra propositioner innehåller mindre eller större ändringar av redan gällande lagar eller förslag till riktlinjer av olika slag. Att referera till den här typen av publikationer skiljer sig från hur man refererar till annan litteratur. De finns i både tryckt och elektroniskt format och du väljer själv om du vill lägga till en länk till den elektroniska versionen i referensen. Referenser enligt Harvard KAU Allmänt om lagar och offentliga publikationer Lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och domstolarnas rättspraxis ges ut av regering och riksdag.
Ångest händerna skakar

Den 12 oktober 2020 presenterade Regeringen delar av den överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna, som ligger till grund för propositionen om Totalförsvaret åren 2021–2025. När det gäller att referera till andra officiella publikationer som statens offentliga utredning (SOU) Propositioner, Utskottsbetänkanden, publikationer från myndigheter mm så gör du som vanligt. Dvs tar med den i källförteckningen. Se vidare vår Harvardguide. Den fullständiga guiden finns som pdf-fil. I APA används alltid indrag i referenslistan.

Proposition från Finansdepartementet.
Kunskapsgymnasiet


Inga energi- och klimatpolitiska nyheter i årets vårproposition

Här kan du välja/ändra län eller region. Inspel till regeringens forskningspolitiska proposition (2016) Elisabet Rytter Forsknings- och nutritionsansvarig Skicka e-post till Elisabet 08-762 65 06 Elisabet är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition). Regeringens proposition 1983/84:111, med förslag till ny polislag, kommenteras att Polislagen 2 § 1: a punkten inrymmer det brottsförebyggande arbetet som inriktar sig på personer som inte är föremål för rättsväsendets åtgärder pga. brott. Vidare skrivs att bl.a. undervisning i skolan och den ungdomsverksamhet som i övrigt bedrivs av


Sugardaters review

Regeringens proposition

Utlåtandet för Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av Referens: Miljöministeriets brev YM6/500/2002. Läs mer  I förarbeten och i regeringens proposition 2007/08:49 om Statligt Det är inte regeringen, utan TLV, som beslutar om referenspriserna.